Search

Schoolondersteuningsprofiel van de Aquarel

Indien ouders hun kind, met specifieke onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, willen aanmelden op SWS De Aquarel, dan zal de school altijd onderzoeken (eventueel in samenwerking met andere partijen) of er mogelijkheden zijn. De onderwijsbehoeften van het kind worden dan in kaart gebracht en er wordt gekeken of het team in staat is om het onderwijs te bieden dat dat kind nodig heeft.

Samenvatting SOP