Search

Levo-onderwijs

Sinds 2007 is de Aquarel een samenwerkingsschool. Levenbeschouwelijke vorming (levo) neemt dan ook een bijzondere plaats in op de Aquarel. Aan de hand van de methode Trefwoord geven leerkrachten minimaal drie maal per week levensbeschouwelijke vorming aan hun eigen groep. Daarbij komen de leerlingen in aanraking met hun eigen identiteit maar ook met andere identiteiten van zowel medeleerlingen als leerkrachten. Ook komen leerlingen in aanraking met de gebruiken en (denk)gewoontes van de ander. Op deze wijze leren we leerlingen dat ieder recht heeft op een eigen identiteit en dat iedere identiteit er mag zijn. 

Naast levensbeschouwelijke vorming wordt er in de groepen ook gewerkt aan sociaal-emotionele vorming en wordt er een vertelkring gehouden bij de start van de week.

Kerst en Pasen zijn belangrijke vieringen op de samenwerkingsschool. Beide vieringen worden voorbereid door een werkgroep en overlegd met team, identiteitscommissie en ouderraad. Tijdens één van deze vieringen krijgen ouders de gelegenheid om erbij te zijn. In schooljaar 2016-2017 is dat de Kerstviering. .