Search

Groepsdoorbroken onderwijs

Combinatiegroepen

De Aquarel is een kleinschalige school met meervoudige combinatiegroepen en we gaan voor adaptief onderwijs. We zien de combinatiegroepen als kansrijk! Het zoeken naar gezamenlijke instructie, leren van en met elkaar zijn daar succesvolle elementen van. 

Leren met elkaar en van elkaar

Zowel leerlingen, als leerkrachten leren met en van elkaar. Samen wèrken en sàmenwerken staan hoog in het vaandel. 

Projecten, werken met thema's

We werken gedurende het jaar een aantal keer schoolbreed aan projecten en thema's. Door de school heen worden leerstof, creatieve activiteiten, excursies dan gezamenlijk opgepakt en uitgewerkt.